Priestorová dezinfekcia

Priestorová dezinfekcia – polymérové prípravky novej generácie

Špecializujeme sa na vykonávanie priestorových dezinfekcií v uzavretých objektoch pomocou ULV generátorov – foogerov, ktoré vytvárajú hmlovitý efekt a distribuujú aerosólový prípravok pomocou tlakových trysiek o veľkosti 10 mikrometrov.

Dezinfekcie vykonávame výhradne najnovšími polymérovými prípravkami v ucelenom programe s kumulatívnym účinkom.

Bezpečnosť

 • Neohrozuje bezpečnosť človeka, zvierat a rastlín
 • Nepoškodzuje žiadne materiály
 • Nespôsobuje koróziu a oxidáciu materiálov
 • Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly

Efektivita

 • Dlhotrvajúca ochrana garantovaná po dobu 21 dní v kombinácii s produktom na údržbu
 • Všestranné použitie – verejná sféra (DSS, školy, verejná doprava, internáty, jedálne, kuchyne, zdravotnícke zariadenia, obchod, priemysel, verejné budovy, múzeá, galérie, kiná, divadlá….)
 • Efektívne ničí baktérie, vírusy, plesne, huby, zápach

Aplikácia – foggovanie

 • Formou Foogerov – hmlovitý efekt – aerosolová hmla vytvorená extrémne jemnou technikou postreku, zaručuje najrychlejšiu a nejúčinnějšiu dezinfekciu priestorou.
 • Mechanická distribúcia prípravku radu Home
 • Priestory prístupné po 30 minútach
 • Okamžitý účinok, výborná časová stabilita
 • Rýchlosť aplikácie závisí na členitosti priestorov
 • Aerosól po usadení vytvorí neviditeľný polymérový film, ktorý má biocídny účinok garantovaný 21 dní pri dodržaní daného technologického postupu.

Príprava priestorov

 • Uzavretie otvorov (okná, dvere, iné)
 • Vypnutie vzduchotechniky
 • Optimálne aplikovať po bežnom vyčistení priestorov
 • V priestoroch kuchýň a skladov s potravinami je potrebné otvorené potraviny uzavrieť, odložiť aby nedošlo ku kontaktu s aplikovanou látkou
 • Nie je potrebné zakrývať alebo odstraňovať rastliny

Prípravok DisiCLEAN – s aktívnou látkou alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

 • Aerosól vodného roztoku s polymérnym prípravkom, jedná sa o prípravok registrovaný v zozname biocídnych látok
 • Aplikované látky sú atestované na kožnú dráždivosť, a to až na dvojnásobné koncentrácie
 • Látka rovnako ako akékoľvek dezinfekčné prostriedky nie je určená na inhaláciu
 • Roztok je bez akéhokoľvek zápachu a je bezfarebný
 • Použitá látka nepoškodzuje (oproti chlórovým, alkoholickým alebo aldehydickým prípravkom) akékoľvek povrchy materiálov s ktorými prídu do styku.