Dezinsekcia

Dezinsekcia je označenie súboru metód a prostriedkov určených k likvidácii hmyzu a článkonožcov ako napríklad ploštice, šváby, muchy, osy, blchy, mole, komáre atď. Patria sem synatropné druhy žijúce v blízkosti človeka, ktoré môžu byť často prenášačmi závažných choroboplodných zárodkov, klásť vajíčka na produktoch alebo spôsobujú závažné ekonomické škody na uskladnených materiáloch a surovinách. Niektoré druhy hmyzu môžu ohroziť aj život človeka a sú veľmi nebezpečné pre deti a dôchodcov, alergikov a osoby trpiace srdcovými chorobami.