foggovanie_Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

OSVEDČENIA

Osvedčenie na vykonávanie živnosti
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

číslo osvedčenia
OU-KE-OZPI-2020/047184-2
č. živnostenstenského registra 820-64563

foggovanie_Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
Polymerova dezinfekcia - bezpečná, efektívna, dlhotrvajúca.
Priestorová dezinfekcia verejných priestorov, kancelárií, úradov, hromadnej dopravy, škôl a škôlok, wellnes a fitness zariadení, domácností.
Chránime Vaše zdravie.

KDE NÁS NÁJDETE